Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Με έστειλε η ομάδα στην βοήθεια και η βοήθεια στην ομάδα,είναι ντροπή να μας υποτιμούν με αυτόν τον τρόπο διαμαρτύρομαι τετάρτη ημέρα σήμερα

Σε αναγκάζουν να κάνης ότι θέλουν χωρίς να
Αυτό με λεκτικές και συνεχώς κωδικού χθες επί 5 ώρες συνέχεια  διάβασα μετά μια βηματικη καταγραφή και είχα κάνη 1200 εντολές τον κυριών και χιλιάδες κλικ ,άφησα να καταλάβω  που θα φτάσουν

Δεν υπάρχουν σχόλια: