Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Μιχάλης Θαλάσσης Καταγελώ δημόσια Το facebook γεια το γενικό μπλοκάρισμα, με σκοπό να μην μπορώ να μάθουν γεια τα κατορθώματα τους.

6

Δεν υπάρχουν σχόλια: