Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Χαλκίδα. Web for all - Διαδίκτυο για όλους

23    Μιχάλης Θαλάσσης Χαλκίδα Φωτογραφία -τεχνολογία

Δεν υπάρχουν σχόλια: