Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Και ο ουρανός εινα μαζί μας.Τωρα πριν 3 λεπτά ανατολικά. Web for all - Διαδίκτυο για όλους

05   Μιχάλης Θαλάσσης Χαλκίδα Φωτογραφία –  τεχνολογία

Δεν υπάρχουν σχόλια: